Uppsnärjd i det blå.

 
Min sommar som kändes sådär otroligt lång
börjar kännas sådär otroligt kort nu {igen}.